Aanmelden

U kunt zich op een aantal manieren aanmelden voor een behandeling bij Psychologenpraktijk Tilma. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier te vinden op de contactpagina of uw huisarts vragen u te verwijzen. Uw huisarts kan u aanmelden voor behandeling door een verwijsbrief te sturen via zorgmail of u aan te melden via Zorgdomein.

Psychologenpraktijk Tilma is op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend voor behandelingen. Buiten deze tijden verwijzen wij u voor spoedzaken naar uw huisarts of de huisartsenpost. Vanwege de behandelingen is de praktijk telefonisch lastig bereikbaar. Als er niet opgenomen wordt, kunt u een voicemailbericht achterlaten. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen. Daarnaast kunt u altijd een bericht sturen middels het contactformulier.

Contact

Wachttijden

De praktijk heeft op dit moment een aanmeldstop (27 maart 2024). Na de intake is er binnen Psychologenpraktijk Tilma geen wachttijd voor de behandeling. 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Zij kunnen u hierbij ondersteunen.

*De wachttijd is een indicatie. Onverwachte omstandigheden kunnen van invloed zijn op de wachttijd. U kunt dus geen rechten ontlenen aan deze indicatie.

Kosten en vergoedingen

Behandelingen vallend onder de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg worden in principe vergoed vanuit uw basisverzekering.

Per 2024 heeft Psychologenpraktijk Tilma contracten met alle  zorgverzekeraars behalve Zorg en Zekerheid.

Informatie over de vergoeding van een behandeling bij diagnose kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Om een vergoeding te krijgen voor uw behandeling is een gespecificeerde verwijsbrief van uw huisarts nodig. U vindt de benodigde informatie voor de verwijsbrief hier. (link naar het kopje ‘verwijsbrieven’ onderaan op deze pagina)

Indien er sprake is van vergoeding, dient u er rekening mee te houden dat er aanspraak gemaakt zal worden op uw eigen risico, indien het eigen risico nog niet aan andere zorg is opgegaan. Het eigen risico bedraagt in 2023 €385,- (of hoger, indien u zelf een hoger eigen risico heeft afgesloten). Als u een restitutiepolis heeft, dan vergoedt de zorgverzekeraar meestal 100% van het marktconforme of wettelijke tarief.

Tarieven

Psychologenpraktijk Tilma hanteert de door de NZa vastgestelde tarieven. Deze tarieven vindt u hier. Het gedeelte van de kosten dat niet door uw zorgverzekeraar vergoed wordt, dient u zelf te betalen.

Tarieven

Betaling

Wanneer de behandeling binnen verzekerde zorg valt, maar uw zorgverzekeraar geen contract heeft met de praktijk, ontvangt u maandelijks een factuur. Het bedrag op de factuur is afhankelijk van het aantal en type (diagnostiek of behandeling) afspraken. De factuur zal naar u verzonden worden en u betaalt de kosten voor de behandeling rechtstreeks aan Psychologenpraktijk Tilma. De factuur kunt u vervolgens naar uw zorgverzekeraar sturen, die u de gemaakte kosten gedeeltelijk of helemaal vergoedt.

Kosten niet verzekerde zorg

Wanneer een behandeling binnen niet-verzekerde zorg valt, kost een sessie €120,- per 60 minuten. U ontvangt maandelijks een factuur en u betaalt zelf deze kosten, rechtstreeks aan Psychologenpraktijk Tilma. U kunt de factuur vervolgens (meestal) niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

No shows

Bent u verhinderd voor een afspraak? Laat dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten. Buiten kantoortijden kunt u dit laten weten door duidelijk uw naam en afspraakgegevens in te spreken op het antwoordapparaat. U kunt ook een e-mail sturen met uw naam en de afspraakgegevens naar info@psychologenpraktijktilma.nl.

Bij te laat afmelden van een afspraak of niet verschijnen op een afspraak, ook vanwege ziekte, wordt €60,- per gemiste afspraak in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekeraar.

Wanneer u niets laat weten, zal ik telefonisch contact met u opnemen. Wanneer ik u niet kan bereiken, stuur ik u schriftelijk een bericht om binnen twee weken te reageren. Indien u niet reageert, tweemaal niet op een afspraak verschijnt of driemaal binnen 24 uur een afspraak afbelt, wordt uw dossier gesloten.

Verwijsbrieven

Om in aanmerking te kunnen komen voor een vergoeding van uw behandeling, dienen de volgende zaken op de verwijsbrief van uw huisarts vermeld te zijn:

  • De datum van de verwijzing (deze datum mag maximaal een halfjaar voor de start van de eerste behandeldatum liggen).
  • De naam, de functie en de AGB-code van de verwijzer en de huisartsenpraktijk. 
  • Een verwijzing voor een behandeling in de basis GGZ.
  • De reden van de verwijzing met een vermoeden van een DSM 5 diagnose.
  • Uw eigen gegevens (geboortedatum, NAW-gegevens, Burgerservicenummer en verzekeringsgegevens).
  • Een handtekening van de verwijzer en/of stempel van de praktijk.
  • De verwijsbrief moet gericht zijn aan Psychologenpraktijk Tilma.