Kwaliteitsstatuut en Privacy

Kwaliteitsstatuut en Privacy

Het is verplicht om als zorgverlener een kwaliteitsstatuut te hebben. Het kwaliteitsstatuut van de praktijk ligt ter inzage op de praktijk. 

PRIVACY EN GEHEIMHOUDING

Zaken die tussen cliënt en behandelaar besproken worden tijdens sessies zijn vertrouwelijk. Dit houdt in dat er geen informatie aan derden wordt verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming. Bij aanvang en afsluiting van een behandeling zal in overleg met u schriftelijk rapportage worden gedaan aan uw huisarts, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.

PRIVACYVERKLARING

De privacyverklaring van de praktijk kunt u hier vinden.

DOSSIER

Van iedere ingeschreven cliënt wordt een dossier bijgehouden. In uw dossier worden, in overleg met u, uw gegevens genoteerd. Na beëindiging van uw behandeling sluit ik uw dossier af. Volgens de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst ben ik verplicht om uw dossier, na afsluiting van de behandeling, twintig jaar te bewaren, daarna wordt het vernietigd. 

Gegevens van de geleverde zorg worden geanonimiseerd aangeleverd bij dbc-informatiesysteem (DIS). Als u niet wilt dat uw gegevens hiervoor gebruikt worden kunt u hier bezwaar tegen maken.

KLACHTENPROCEDURE

Bent u niet tevreden over de hulp die u krijgt of heeft gekregen laat mij dit weten. Op deze manier kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden binnen de behandeling of een andere passende oplossing zoeken. Meestal kunnen klachten naar tevredenheid opgelost worden. 

Bent u niet tevreden met de geboden oplossingen dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris vanuit de LVVP. 

Over de behandelingen