Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (cgt) is een vorm van psychotherapie waarbij u actief aan de slag gaat met de gestelde doelen gebaseerd op uw klachten. Samen brengen we uw problemen in kaart en aan de hand van uw hulpvraag formuleren we behandeldoelen. U werkt aan deze doelen gedurende de behandeling tijdens de sessies en waar nodig doet u tussen de sessies door thuis oefeningen. Door tijdens de behandelsessies samen te kijken naar uw gedachten en gedragspatronen, dingen uit te zoeken en vooral praktisch aan de slag te gaan met nieuw gedrag passend bij de onderzochte gedachten, verandert u deze belemmerende gedachten en gedragspatronen. Door deze verandering neemt de belemmering af en verminderen uw negatieve gevoelens. 

Uit onderzoek is CGT een effectieve behandelmethode gebleken (evidence-based). Hierdoor is CGT voor veel psychische klachten de aanbevolen behandeling volgens de behandel richtlijnen. Zie voor meer informatie www.cognitievegedragstherapie.nl.

CGT

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een behandeling voor mensen die klachten blijven houden als gevolg van een nare, schokkende ervaringen. Zie hier voor meer informatie over EMDR.

EMDR

E-health

In behandelingen wordt gewerkt met digitale ondersteuning. Dit biedt u bijvoorbeeld de gelegenheid om informatie na de sessies nog eens na te lezen, aanvullende filmpjes te bekijken en opdrachten thuis uit te voeren.

Kop-model

Met behulp van dit model worden uw klachten, omstandigheden en persoonlijke eigenschappen in kaart gebracht. Het schema geeft overzicht over de aard en achtergrond van uw klachten en biedt daardoor inzichten en handvatten voor de verdere aanpak van uw doelen.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie richt zich op datgene wat u wenst in plaats van het probleem. Door het stellen van vragen wordt u op andere gedachtesporen gezet. Samen met u wordt gezocht hoe u uw sterke kanten kan gebruiken om uw gewenste doel te bereiken. Hierdoor sluiten de oplossingen/veranderingen beter aan bij uw referentiekader en hebben deze oplossingen een duurzaam effect.