Tarieven Psychologenpraktijk Tilma

Tarieven 2022

Vanaf 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel (een nieuw bekostigingssysteem) ingevoerd. Er wordt dan per sessie gedeclareerd in plaats van trajecten. Het tarief per sessie is afhankelijk van het type sessie (diagnostiek of behandeling) en de duur. De geplande sessieduur wordt in rekening gebracht, ook als het iets korter of langer duurt. Bij meer dan 15 minuten uitloop wordt het tarief aangepast.

Tarieven 2022 (Door NZa vastgesteld)

De tarieven voor behandeling en diagnostiek, die sinds de invoering van het Zorgprestatiemodel (2022) worden gerekend, worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Afhankelijk van uw zorgverzekering, wordt een bepaald percentage van dit tarief vergoed.

Mocht u ervoor kiezen de behandeling niet via uw zorgverzekering te laten lopen maar deze zelf te bekostigen, dan reken ik een tarief van € 117,33 per 60 minuten contacttijd. Eenzelfde tarief wordt gehanteerd voor behandelingen die niet onder de Zorgverzekeringswet vallen (Overig Zorg Product).

Houdt er rekening mee dat u in 2022 opnieuw het eigen risico verschuldigd bent aan de zorgverzekeraar.

Deze tarieflijst voldoet aan de voorwaarden van de Regeling Generalistische Basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit, NR/CU-350.