Tarieven Psychologenpraktijk Tilma

Tarieven 2022

Vanaf 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel (een nieuw bekostigingssysteem) ingevoerd. Er wordt dan per sessie gedeclareerd in plaats van trajecten. Het tarief per sessie is afhankelijk van het type sessie (diagnostiek of behandeling) en de duur (45, 60, 75 of 90 minuten). De geplande sessieduur wordt in rekening gebracht, ook als het iets korter of langer duurt. Bij meer dan 15 minuten uitloop wordt het tarief aangepast.

Tarieven 2022 (Door NZa vastgesteld)

Behandeling                                                 Diagnostiek (o.a. intakegesprek(ken))

45 minuten € 120,99                                            45 minuten € 142,31
60 minuten € 143,71                                             60 minuten € 163,37
75 minuten € 176,88                                             75 minuten  € 199,03
90 minuten € 216,11                                             90 minuten € 244,07

Consult onverzekerde zorg

60 minuten € 117,33

Houdt er rekening mee dat u in 2022 opnieuw het eigen risico verschuldigd bent aan de zorgverzekeraar.

Tarieven 2021

  • psychologische hulp kort €   522,13
  • psychologische hulp middel €   855,01
  • psychologische hulp intensief € 1434,96
  • psychologische hulp chronisch € 1380,49 
  • consult onverzekerd product € 114,-
  • beoordeling klacht zonder behandeling €   228,04
    (transitietarief)

Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met psychologenpraktijk Tilma. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere tarieven gelden.

Deze tarieflijst voldoet aan de voorwaarden van de Regeling Generalistische Basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit, NR/CU-350.