ZorgaanbodWerkwijze

Zorgaanbod

Psychologenpraktijk Tilma biedt psychologische hulp in de basis GGZ aan volwassenen. Behandelsessies zijn zowel face to face als online mogelijk. De praktijk locatie is kleinschalig van opzet en bevindt zich dichtbij het openbaar vervoer. De wachttijden zijn doorgaans kort.

Patiënten met onder meer de volgende klachten kunnen bij Psychologenpraktijk Tilma voor behandeling terecht:

  • Angstklachten
  • Paniekklachten
  • Sociale angstklachten
  • Depressieve klachten
  • Trauma (PTSS)
  • Negatief zelfbeeld
  • Psychische problemen als gevolg van een lichamelijke ziekte
  • Dwangmatig handelen of dwangmatige gedachten.

Voor overleg kunt u contact opnemen op het volgende telefoonnummer: 06 51 44 85 12. Psychologenpraktijk Tilma is niet bereikbaar buiten beschikbare tijden, meer informatie hierover kunt u vinden op onze contact-pagina. Voor acute hulp graag direct contact opnemen met uw huisarts of huisartsenpost in uw regio.

Contact

Werkwijze

Intake

Om een behandeling te kunnen starten, vindt er een intake plaats. Doorgaans gaat dit om één gesprek om uw klachten, persoonlijke situatie en hulpvraag in kaart te brengen. Indien nodig kan er een tweede gesprek plaatsvinden voor verdere verheldering. De intake duurt ongeveer een uur. Het invullen van een vragenlijst, voorafgaand aan de behandeling, vormt een onderdeel van de intake. 

Op basis van dit gesprek (deze gesprekken) volgt een behandeladvies en wordt er, in samenspraak met u, een behandelplan opgesteld.

Behandeling

Na afstemming over het behandelplan, waarin de diagnose, de therapiedoelen, de therapievorm en de verwachte behandelduur zijn opgenomen, volgt de behandeling. Bij de aanvang en afronding van de behandeling zal uw huisarts (of verwijzer) schriftelijk geïnformeerd worden, tenzij u hier bezwaar tegen heeft.

De behandelingen zijn meestal gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. In de behandelingen kan ook gewerkt worden met het KOP-model, EMDR, elementen van schemagerichte therapie en eHealth. Voor de behandelingen worden de GGZ-richtlijnen gehanteerd en wordt gewerkt met evidence-based behandelingen.